Sunnybank Chess 051015 Advanced - Round 8

List of Players

No Name       Loc

1. Lucas Su     877
2. Henry Wang    800
3. Jonathan Hsu   724
4. Josiah DeBrueys 713
5. Marcus Su    712
6. Sze-Yong Ng   659
7. Eric Lang    625
8. Daniel Tseng   608
9. Linze Tanudjaja 593
10. Alexavier Ly-Liu 576
11. Zhexi Teng    562
12. Jade Perina   540
13. Dillon Fang   511
14. Darren Lang   500

Standings

Place Name       Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1  Jonathan Hsu   724 7    29.0 39.0  35.0
 2-3 Alexavier Ly-Liu 576 6    27.0 34.0  23.0
   Josiah DeBrueys 713 6    25.0 32.0  27.0
 4-5 Daniel Tseng   608 5    26.5 35.5  23.0
   Henry Wang    800 5    24.5 33.0  20.0
 6-7 Lucas Su     877 4.5   27.5 34.5  22.0
   Sze-Yong Ng   659 4.5   26.5 35.5  23.5
 8-9 Eric Lang    625 4    24.5 31.5  17.5
   Dillon Fang   511 4    21.5 28.5  16.0
 10  Marcus Su    712 3.5   28.0 35.5  19.0
 11  Linze Tanudjaja 593 3    21.5 26.5  11.0
12-13 Jade Perina   540 2    22.0 27.0  7.0
   Darren Lang   500 2    21.5 27.5  12.0
 14  Zhexi Teng    562 0    23.5 31.0  0.0

Cross Table

No Name       Feder Rtg 1  2  3  4  5  6  7  8 

1. Lucas Su     B     8:L 11:W 7:D 9:W 5:W 4:W 3:L 10:L
2. Henry Wang    B     9:W 6:L 14:W 8:L 10:L 12:W 13:W 3:W
3. Jonathan Hsu   B     10:W 7:W 4:W 6:W 8:W 13:W 1:W 2:L
4. Josiah DeBrueys B     11:W 14:W 3:L 10:W 6:W 1:L 8:W 5:W
5. Marcus Su    B      :D 8:W 6:L 7:W 1:L 14:W 10:L 4:L
6. Sze-Yong Ng   B     12:W 2:W 5:W 3:L 4:L 8:L 9:W 7:D
7. Eric Lang    B     13:W 3:L 1:D 5:L 12:W 10:L 11:W 6:D
8. Daniel Tseng   B     1:W 5:L 9:W 2:W 3:L 6:W 4:L 12:W
9. Linze Tanudjaja B     2:L 12:W 8:L 1:L 13:L 11:W 6:L 14:W
10. Alexavier Ly-Liu B     3:L 13:W 11:W 4:L 2:W 7:W 5:W 1:W
11. Zhexi Teng    B     4:L 1:L 10:L 12:L 14:L 9:L 7:L 13:L
12. Jade Perina   B     6:L 9:L 13:L 11:W 7:L 2:L 14:W 8:L
13. Dillon Fang   B     7:L 10:L 12:W 14:W 9:W 3:L 2:L 11:W
14. Darren Lang   B      :W 4:L 2:L 13:L 11:W 5:L 12:L 9:L

Ratings (Local)

No Name       Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Lucas Su     B      877 4.5/8 6.40  -19 639  682
2. Henry Wang    B      800 5.0/8 6.16  -12 589  684
3. Jonathan Hsu   B      724 7.0/8 4.56  24 671 1007
4. Josiah DeBrueys B      713 6.0/8 4.64  14 652  845
5. Marcus Su    B      712 3.0/7 4.06  -11 651  601
6. Sze-Yong Ng   B      659 4.5/8 3.92   6 664  707
7. Eric Lang    B      625 4.0/8 3.76   2 645  645
8. Daniel Tseng   B      608 5.0/8 2.96  20 702  797
9. Linze Tanudjaja B      593 3.0/8 3.60  -6 632  545
10. Alexavier Ly-Liu B      576 6.0/8 2.72  33 691  884
11. Zhexi Teng    B      562 0.0/8 3.36  -34 617   0
12. Jade Perina   B      540 2.0/8 3.28  -13 607  414
13. Dillon Fang   B      511 4.0/8 2.88  11 615  615
14. Darren Lang   B      500 1.0/7 2.24  -12 633  324
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com